גרפומנית

Archive for the ‘עיגולים’ Category

אומרים שנעלמתי, אבל תמיד הייתי כאן. לא הלכתי לשום מקום.

מודעות פרסומת

livebloging.JPG

מודעות פרסומת

notconnected.JPG

מודעות פרסומת

ובכל זאת אני מוצאת את עצמי פעם אחר פעם נאבקת לטובת היעילות

מודעות פרסומת

static-sed.JPG

מודעות פרסומת

complex-fun.JPG

מודעות פרסומת

רק תאמרו לאן לשלוח

סיפור שהיה כך היה

מודעות פרסומת