גרפומנית

Archive for the ‘עבודה’ Category

ll-good.JPG

no-one-comes1.JPG

no-car.JPG

complaining.JPG

ובכל זאת אני מוצאת את עצמי פעם אחר פעם נאבקת לטובת היעילות

holiday-food.JPG

1909.jpg


רק תאמרו לאן לשלוח

סיפור שהיה כך היה